Senators, Governors, Businessmen, Socialist Philosopher (1950s Interviews)

ספר שיחים למאווררים. 9 ביטויים לכל האירועים

ערב המשחק הראשון של נבחרת רוסיה, האליפות הכינה ספר שיחים חלופי. ישנם 9 ביטויים בסך הכל שיעזרו לך להמשיך בשיחה לאחר המשחק במקרה של ניצחון, תבוסה, או ממש במקרה שהמילים בכלל לא מיותרות.

3 ביטויים במקרה של ניצחון

תשכח מהכל מה שלימדו אותך בשיעורי האנגלית שלך, ונסי לבטא את זה בצורה הכי אופטימית שאפשר!

ספר שיחים למאווררים. 9 ביטויים לכל האירועים

צילום: אליפות ניקיטה קוזין

ספר שיחים למאווררים. 9 ביטויים לכל האירועים

תמונה: אליפות ניקיטה קוזין

ספר שיחים למאווררים. 9 ביטויים לכל האירועים

צילום: ניקיטה קוזין - אליפות

3 ביטויים במקרה של תבוסה

נקווה שלא תזדקק לביטויים האלה, אבל לכל מקרה, שיהיו.

ספר שיחים למאווררים. 9 ביטויים לכל האירועים

צילום: אליפות ניקיטה קוזין

ספר שיחים למאווררים. 9 ביטויים לכל האירועים

תמונה: אליפות ניקיטה קוזין

1 2321

צילום: אליפות ניקיטה קוזין

3 ביטויים כדי לעלות לעודדת ניו זילנד

כמה ביטויים למקרה שאתה שימו לב לעודדת חמודה במגזר.

ספר שיחים למאווררים. 9 ביטויים לכל האירועים

צילום: ניקיטה קוזין - אליפות

ספר שיחים למאווררים. 9 ביטויים לכל האירועים

צילום: ניקיטה קוזין - אליפות

ספר שיחים למאווררים. 9 ביטויים לכל האירועים

צילום: אליפות ניקיטה קוזין

Ambassadors, Attorneys, Accountants, Democratic and Republican Party Officials (1950s Interviews)

פוסט קודם 8 עובדות על גלישת וויקבורד שיעזרו לכם להיות מקצוענים
ההודעה הבאה מספר דקות לספורט: אימון לאזורים בעייתיים